Информация
Поиск

ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕПАРАТУ "ТРИСМЕКТИТ"

  Відповідно до наказу МОЗ України N 152 від  02.10.1995 р. проведені токсикологічні дослідження препарату із природних дисперсних мінералів в такому об'ємі : 1. Гостра токсичність на 3-х видах тварин ;  2. Хронічна токсичність ; 3. Місцевоподразнююча чи ульцерогенна  дія згідно з переліком робіт, що рекомендований для дослідження лікарських засобів з новими фармакологічними субстанціями.

    Попередні результати досліджень свідчать про те, що "трисмектит" нетоксична сполука. При внутрішньо-шлунковому введенні препарату в дозах до 2 г на кг маси білим мишам і 3 г на кг маси білим щурам одноразово не  приводило до їх загибелі. Тривале введення препарату в дозах, що перевищували умовно терапевтичні в 5-10 разів не викликало порушень функції печінки, нирок та підшлункової залози. Дослідження ульцерогенної дії на білих мишах показало, що "трисмектит" сприяє заживленню експериментальних виразок шлунку.

    Таким чином, аналіз даних літератури і результати   експериментальних досліджень дозволили стверджувати, що природні дисперсні мінерали із групи смектитів - монтморилоніт, сапоніт - мали порівняно вищі показники сорбційної активності відносно різноманітних вірусів, бактерій, в тому числі патогенних, що забруднюють водне середовище. Поверхні мінералів названої групи можуть бути змінені шляхом хімічної модифікації за допомогою кислотної активації, приєднання сполук металів, пластифікаторів, вуглецевих домішок з подальшою термічною обробкою.    Високотемпературне прогріван-ня природних мінералів супроводжується значною активацією їх антивірусних та антибактеріальних властивостей. При цьому, термоактивовані сапоніти набували селективних властивостей щодо вилучення із водного середовища сполук важких металів, азоту, фосфору, аміаку, що важливо враховувати при використанні такого мінералу в технологіях очистки промислових та побутових стічних вод.

Враховуючи такі властивості природних дисперсних мінералів як тонкодисперсний стан, здатність до набухання у водному середовищі, до катіонного обміну та високі показники зв’язування різноманітних забруднювачів водного середовища, в тому числі вірусів, бактерій та солей важких металів, ми вважаємо за доцільне розширити дослідження по вивченню їх властивостей та обґрунтування можливості використання для детоксикації організму людини в якості ентеросорбента.

    Мінерали із групи смектитів попереджували адсорбцію патогенних мікроорганізмів в кишечнику і прискорювали звільнення травного каналу від патогенних збудників кишкових інфекцій. Зокрема, сапоніт. не пошкоджував слизову оболонку травного каналу на відміну від вуглевих сорбентів, які стійкі до стирання і призводили до мікротравм кишкової стінки і уповільнення моторики травного каналу та порушення міцності кишкового слизового шару. До того ж, експерименти показали, що ентеросорбенти на основі активованого вугілля та полімерів недостатньо ефективні відносно видалення із організму мікроорганізмів та важких металів.

    Природне походження, нетоксичність при ентеральному введенні лабораторним тваринам та довгострокові терміни їх зберігання без змін фізико-хімічних властивостей надають дисперсним мінералам значні переваги перед вуглевими та штучно синтезованими полімерними препаратами.  Стандартизацію сировини, що містить в своєму складі в якості субстанції монтморилоніт, розроблено та введено в технічні умови на її виготовлення

(ТУ 6-12-5-80). Затверджена фармакопейна стаття на препарат, до складу якого входить монтморилоніт ФС 42-1269-79, який використовується для лікування ентероколітів різноманітної етіології.

    Тому завершення досліджень по можливості використання природних дисперсних мінералів із місцевих родовищ в якості субстанції для виготовлення лікарських препаратів для ентерального введення дозволить розширити спектр їх практичного застосування.

Старший науковий співробітник, канд.біол.наук                     І.І.Бойко

Рекомендуемые товары

Трисмектит

Трисмектит

Трисмектит НОВИНКА 2018. Природный лечебный минерал - сапонит содержит важнейшие для человека мак..

499.00грн